กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สอบถามเลคกิ้งค่ะ

ถ้าสั่งซื้อมากกว่า 100 ตัว คุณจะให้ราคาส่งได้เท่าไหร่ค่ะ
ถ้ากระสอบเล็ก  100.-  ( กางเกงเลคกิ้ง 50-200 ตัว )
กระสอบปานกลาง  150.-  ( มากกว่า 200 ตัวขึ้น )
กระสอบใหญ่  300.-  ( มากกว่า 300 ตัวขึ้น )

มด
กลับไปยังรายบอร์ด