กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

แจ้งส่งสินค้า 14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29/05/2015

คุณ  ณฐกัน  ปณ.หาดใหญ่  en193904629th
คุณ  กานดา  ปณ.บางพลี  en193804615th
คุณ  เกศกนก  อุดรฯ  ขนส่ง อุดร มุกดาหาร ขนส่ง  เลขที่บิล  19263
้ร้านหนุ่มสคูลไดเวอร์  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  111125
คุณ  พันทอง  ปณ.เชียงของ  en193902201th
คุณ  ณัฐพร  คลองหลวง  en193902215th
คุณ  ศิริขวัญ  ขอนแก่น  ขนส่ง อุดร มุกดาหาร ขนส่ง  เลขที่บิล  19250
คุณ  กุ้ง  ชุมพร  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  111338
ร้านสมชายพานิช  เชียงใหม่  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  111337
คุณ  กัญญาวีร์  ปณ.ตลิ่งชัน  en193916214th
คุณ  ณัฉกันต์  ปณ.หาดใหญ่  pb767746765th
คุณ  สุดารัตน์  กระบี่  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  111482
คุณ  วรัญญูน  ปณ.เชียงของ  en193937072th
คุณ  กานดา  ปณ.บางพลี  en193937069th
คุณ  นันทนัช  กทม.  ขนส่ง ณฐกร บูรณ์ บริการ เลขที่บิล  3269
ร้านสมชายพานิช  เชียงใหม่  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล 111667
คุณ  ซาคียะห์  ปัตตานี  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล 111666
คุณ  ดารุณี  พัทยาใต้  ส่งรถตู้ปัญญา
คุณ  รสรินทร์  กทม.  ขนส่ง ณฐกร บูรณ์ บริการ เลขที่บิล  1615
คุณ  กุ้ง  ชุมพร  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  111738
คุณ  ภิญญดา  เชียงราย  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  111739
คุณ  วัลภา  ปณ.ป่าตอง  en374131015th
คุณ  ธัยภรณ์  ปณ.ราชบุรี  en374131029th
คุณ  ณิชาภา  นครสวรรค์  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  111913
คุณ  ภูวนัย  นครศรีธรรมราช  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  111914
คุณ  เกศกนก  อุดรฯ  ขนส่ง อุดร มุกดาหาร ขนส่ง  เลขที่บิล  19523
คุณ  ชลลดา  ปณ.บ้านอำเภอ  en193966309th
คุณ  มินิน   ยะลา  en193966343th
คุณ  สมชาย  เชียงใหม่    ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  112006
ร้านไอเลิฟภูเก็ต  ภูเก็ต ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  112000
คุณ  กิติพงศ์  อุตรดิตถ์  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  112007
คุณ  วิมลวรรณ  ปณ.สามเสนใน  en193964617th
คุณ   ประดิษฐ์  ปณ.ภูเก็ต  en193964625th
คุณ  ปวิตรา  ปณ.ละไม  en193964634th
คุณ  วนิดา  ปณ.ปากเกร็ด  en193964648th
คุณ  ประภาพร  ปณ.เลิงนกทา  pb767782095th
คุณ  ดาวรุณี  พัทยาใต้  ส่งรถตู้ปัญญา
คุณ  ชนัญญา  พิษณุโลก  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  112205
คุณ  ณัฐกานต์  น่าน  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  112172
คุณ  พัชรี  ปณ.ละไม  en193888822th
คุณ  ฮาลา  ปณ.มาบตาพุด  en193888836th
คุณ  สม  ปณ.พร้าว  pb767788354th
คุณ  ดวงใจชนก  กทม.   ขนส่ง ณฐกร บูรณ์ บริการ เลขที่บิล  1051
คุณ  ปริสา  ปณ.ลาดกระบัง  en193986997th
คุณ  มัทยา  ปณ.บางเลน  en193987003th
คุณ  โสภา  สงขลา  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  112420
คุณ  หลิน  สุราษฎร์ธานี   ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  112419
คุณ  นุชสรา  ปณ.บ้านพระ  en374151329th
คณ  รัตนา  ปณ.แม่ลาน้อย  lc005634610th
คณ  วิทิศ  เชียงราย   ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  0102
คุณ  วิไลพร  ชลบุรี  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  0103
ร้านดีเจบี สาขา 3  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  0104
คุณ  พัน  กทม. ส่งรถทัวร์ แอร์อรัญ พัฒนา  
คุณ  ประภัสสร  ปณ.บ้านผือ  pb767904418th
คุณ  ดาวรุณี  พัทยาใต้  ส่งรถตู้ปัญญา
คุณ  ดวงใจสชนก  กทม.   ขนส่ง ณฐกร บูรณ์ บริการ เลขที่บิล  1823
คุณ  รุ่งฤดี  สุพรรบุรี  ขนส่ง ไชโย ขนส่ง เลขที่บิล  0171
คุณ  ธาริณี  ปณ.ท่าศาลา  en374170742th
คุณ  สุรศักดิ์  ปณ.ระยอง  en374170756th
คุณ  ณัฐฐิฐา  ปณ.ตลิ่งชัน  pb767792098th

ขอบคุณค่ะ  
คุณมด
+ รายการสินค้า   คลิ๊กดู
+ วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน   คลิ๊กอ่าน
+ บัญชีธนาคาร      คลิ๊กอ่าน
+ ที่แจ้งโอนเงินแล้ว      คลิ๊ก
+ วิธีการส่งสินค้า      คลิ๊กอ่าน
+ ร้านแจ้งการส่งสินค้าแล้ว      คลิ๊ก
กลับไปยังรายบอร์ด