North Face Sale

North Face Borealis

North Face Fleece

North Face Hoodie

Oakley SunglassesOakley AntixOakley GascanOakley Holbrook
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > หมวดหลักข้อความแจ้งลูกค้า > แนะนำวิธีใช้เว็บแก่ลูกค้า > ตัวอย่างการซื้อสินค้าออนไลน์

ตัวอย่างการซื้อสินค้าออนไลน์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

                         ขั้นตอนซื้อสินค้าออนไลน์
                  
ดูรุปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจอยู่ด้านล่าง

1. เลือกสินค้า ตามรูป (1)

2. ใส่จำนวนที่ต้องการ  ตามรูป (2) กดเลือกใส่ตระกร้า

3. จะขึ้นหน้าต่างมาให้ยืนยันการซื้อ ถ้าซื้อกดตกลง (3.1)  ไม่ซื้อกดยกเลิก (3.2)

4. ถ้าซื้ออย่างเดียวดชำระเงิน (4.1) ถ้าต้องการสินค้าอื่นเพิ่มอีก ให้กดเมนูไปหน้าเว็บ(4.2)
    เพียงซื้อสินค้าเพิ่ม

5. เมื่อกดชำระเงินแล้วจะขึ้นหน้าเว็บ 2 แบบตามรูป(5)(เมื่อท่านเข้าระบบ ได้ใส่รายละเอียด
   ไว้ครบแล้วตอนสมัคร เมื่อซื้อสินค้าจะไม่ขึ้นหน้านี้ค่ะ เมื่อกดชำระเงิน จะไปขึ้นหน้าเว็บ ข้อที่ 6เลย
)  

    แบบที่ 1 ตามรูป แสดงไมได้เข้าระบบ ให้เข้าระบบ(5.1)   หรือให้สมัครสมาชิก(5.2)

    แบบที่ 2 ตามรูป(5.3) แสดงว่าสมาชิกไม่ได้กรอกที่อยู่ส่งของ ในประวัติข้อมูลสมาชิก ให้
     กรอกที่อยู่ตามจริง จะใส่เพียงครั้งเดียว และเมื่อซื้อครั้งต่อไป ก็จะไม่ขึ้นหน้านี้อีกแล้ว

    ถ้าจะแก้ที่อยู่ใหม่ ให้ไปแก้ที่เมนู ข้อมูลสมาชิก อยู่ด้านบนของหน้าเว็บ แล้วไปแก้ตามรูป(5.4)

6.  หน้านี้ให้ลูกค้าตรวจดูเงินที่จะโอน (6.1) และที่อยู่จัดส่ง ตามรูป(6.2) ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่

     ถูกต้อง เข้าไปเมนูตระกร้าสินค้า ให้แก้ไข รายการสินค้าหรือจำนวนให้ถูกต้อง แล้วดำเนินการ

     ดังนี้

    6.1  ที่อยู่ไม่ถูกให้ไปแก้เมนูสมาชิกก่อน หรือแจ้งในช่องนี้ ตามรูป (6.5) ไว้ให้แม่ค้าทราบก่อน

    6.2  ให้เลือกการจัดส่ง ดูรายละเอียด ติ๊กช่องใดช่องหนึ่ง  ใน 2 ช่อง ตามรูป (6.3) ตาม

          พื้นที่บริการ(เช็คพื้นที่)จะจัดให้ลูกค้าได้ เราเน้นจัดส่งกับบริษัท NTC เป็นหลัก(เพราะจะ

          เก็บเงินปลายทาง 40 -120 บาท) และลูกค้าควรเช็คพื้นที่ก่อนเลือกการจัดส่ง ถ้าไม่อยู่ใน

          พื้นที่บริการ  ในเลือกช่องทางอื่น แล้วมาทำการตกลงกันระหว่างแม่ค้า ลูกค้ากันภายหลัง  

    6.3  การจ่ายเงิน เว็บเราจ่ายเงินโดยการโอนธนาคารเท่านั้น ให้คลิ๊กเลือกช่องนี้ ตามรูป

          (6.4)  เสร็จแล้วให้กด ยืนยันใบสั่งซื้อ (เมื่อกดแล้วสินค้าในตระกร้าจะไม่มีให้เข้าไปแก้แล้ว)

7.  ขึ้นหน้านี้แสดงว่าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแล้ว ให้จดหมายเลขใบสั่งซื้อ ตามรูป (7)ไว้ตรวจสอบภายหลัง

 

ภาพตัวอย่างการสั่งสินค้าออนไลน์ประกอบคำอธิบายด้านบน